DOCUMENTELE necesare internării vârstnicului

Actele necesare în vederea întocmirii dosarului, pentru  instituționalizarea unei persoane în Centrul rezidențial pentru vârstnici  „Fecioara Maria” – Târgu  Frumos                                        Cerere de solicitare internare, care să cuprindă și motivul instituționalizării; Copie : certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces (după caz), hotărâre de divorț (după caz); Anchetă socială de[…]